หน้าบ้าน
สินค้า
สนใจสั่งซื้อ สถานีเพลง

ประเภทของเพลงไทย (แบ่งตามวิธีการบรรเลง)

เพลงทางพื้น

คือเพลงที่มีทำนอง'เต็ม' เป็นทำนองหลักของเพลง จะบรรเลงด้วยวิธี'เก็บ'เป็นส่วนใหญ่ คือเล่นเสียงโน้ตตัวเดียวต่อหนึ่งจังหวะเกือบทั้งเพลง เช่น เพลงแป๊ะ จระเข้หางยาว เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับผู้หัดเล่นใหม่ๆ เพราะบรรเลงไม่ยาก แต่ช่วยฝึกฝนความชำนาญและความจำได้ดี หากนักดนตรีที่มีฝืมือจะเล่นเพลงประเภทนี้แบบแปรทำนอง โดยใส่ลูกเล่นอิสระที่เรียกว่า "ทางกลอน" เพิ่มเข้าไป เพื่อให้ทำนองมีความไพเราะยิ่งขึ้น ไม่เรียบเสมอกันตลอดทั้งเพลง

เพลงทางกรอ

เป็นเพลงที่มีทำนองเดินช้าๆ เสียงโน้ตบางตัวจะดังยาวครั้งละหลายจังหวะ หากเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เช่น ระนาด ฆ้องวง หรือขิม จะต้องใช้วิธี ตีกรอ คือตีถี่ๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อให้เสียงโน้ตนั้นดังต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ หากเป็นเครื่องสี เช่น ซอ ก็จะใช้การลากคันชักยาวๆ เช่น เพลงเขมรไทรโยค

เพลงลูกล้อ-ลูกขัด

เพลงประเภทนี้จะมีลักษณะเหมือนการหยอกล้อกันของเครื่องดนตรี ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่บรรเลงนำ ซึ่งได้แก่เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูง เช่น ขลุ่ย ระนาดเอก ฆ้องวงเล็ก จะเข้ และกลุ่มที่บรรเลงตาม ได้แก่ ขลุ่ยอู้ ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานเสียงที่ไพเราะและสนุกสนาน โดยเมื่อกลุ่มบรรเลงนำเล่นทำนองนำไปก่อนแล้ว หากกลุ่มบรรเลงตามเล่นทำนองซ้ำเหมือนเดิม จะเรียกว่า "ลูกล้อ" แต่หากกลุ่มบรรเลงตามเล่นประโยคที่ไม่เหมือนเดิม ก็เรียกว่า "ลูกขัด"

เพลงทางเดี่ยว

จะบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีนำทำนองเพียงเครื่องเดียวเป็นตัวชูโรง เป็นการนำเสนอลีลาทำนองและความสามารถของผู้ประพันธ์เพลงอย่างเต็มที่ โดยครูผู้ประพันธ์จะตกแต่งทางเพลงเอาไว้อย่างวิจิตรพิสดารแล้ว ผู้บรรเลงไม่ต้องคิดแปรทำนองอีก ดังนั้นนอกจากผู้ที่จะเล่นเพลงทางเดี่ยวจะต้องมีทักษะ และความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญแล้ว ยังต้องจดจำกลเม็ดต่างๆ ในเพลงได้อีกด้วย ตัวอย่างเพลงเช่น เพลงเดี่ยวลาวแพน ฯลฯ

 

หมายเหตุ : เนื้อหาทั้งหมดในหัวข้อความรู้ดนตรีไทยนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีผู้ผลิตทั้งในรูปของหนังสือ ตำรา และเว็บไซท์ต่างๆ เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณผู้ผลิตสื่อต่างๆ ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ทำให้ทางเราได้มีข้อมูลบางส่วนมาใช้ไว้ ณ ที่นี้

สถานที่วางจำหน่ายหนังสือคู่มือฯ

ร้านเสน่ห์ดนตรีไทย (ดิโอลด์สยามพลาซ่า)
ร้านสมชัยดนตรีไทย (ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)
ร้านขลุ่ยนุ่มละมูล (สนามหลวง ๒)
ร้านกิจเจริญดนตรี (ตลาดจตุจักร)
ร้านขายเครื่องดนตรีไทยทั่วไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.085-3582408
LINE ID = SARNTHAI
sarnthai@gmail.com

จัดทำโดยทีมงาน "สารไท" เพื่อเผยแผ่การศึกษาดนตรีไทยให้แพร่หลายสู่คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
Copyright @ 2554