สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
คลิกเลือกเพลงที่ต้องการให้แสดงภาพโน้ตได้ตามแต่ละเครื่องดนตรี

 


ขึ้นพลับพลา
สร้อยสนตัด
บังใบ  
คลื่นกระทบฝั่ง
ลมพัดชายเขา
ลาวดวงเดือน


แขกบรเทศ
โยสลัม
ลาวจ้อย
ทะยอยญวน
เขมรพายเรือ
นางครวญ
ลาวดวงเดือน

นกไทรบินข้ามทุ่ง
ฟ้อนเงี้ยว
ลาวจ้อย
เขมรใต้
สาริกาแก้ว
คลื่นกระทบฝั่ง
ลาวดำเนินทราย

ฟ้อนเงี้ยว
ลาวจ้อย
แขกกะเร็ง
ลาวสวยรวย
คลื่นกระทบฝั่ง
มอญมอบเรือ
ลาวดำเนินทราย