สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
ตัวอย่างบางส่วน ( เพลงละ ๒-๓ นาที) ของผลงานเพลงที่ครูดนตรีผลิตสู่ท้องตลาด
สามารถหาซื้อผลงานจริงได้ตามร้านค้าจำหน่ายเทป ซีดี ทั่วไป เช่น ร้านศึกษาภัณฑ์ สมชัยดนตรีไทย ภมรรุ่งโรจน์ ฯลฯ
ศิลปิน : วงกอไผ่
อัลบั้ม : ราตรีประดับดาว
ผู้ผลิต : บริษัท แฮนด์แอ็คมี่ ซัพพลายส์ จำกัด
เพลงเขมรไทรโยค ๓ ชั้น
ศิลปิน : ชัยภัค ภัทรจินดา
อัลบั้ม : แสนคำนึง (๑)
ผู้ผลิต : ร้านน้องท่าพระจันทร์

เพลงปฐมดุสิต

เพลงแสนคำนึง ๑

ศิลปิน : วงกอไผ่
อัลบั้ม : เทพบรรทม
ผู้ผลิต : บริษัท แฮนด์แอ็คมี่ ซัพพลายส์ จำกัด

เพลงเทพบรรทม ๓ ชั้น

เพลงจระเข้หางยาว ทางสักวา ๓ ชั้น

ศิลปิน : วงกอไผ่
อัลบั้ม : ขอมดำดิน
ผู้ผลิต : บริษัท แฮนด์แอ็คมี่ ซัพพลายส์ จำกัด
เพลงลาวเจ้าซู เถา
ศิลปิน : สุวิทย์ แก้วกมล
อัลบั้ม :
ลาวดวงเดือน : เดี่ยวขลุ่ย ชุดอนุรักษ์เพลงไทย
ผู้ผลิต :
เสริมวิทย์ บิซเน็ส
02-2412423,02-6692674,02-2415341

เพลงลาวดวงเดือน

เพลงขึ้นพลับพลา

ศิลปิน : สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์
อัลบั้ม :
ค้างคาวกินกล้วย : ชุดบรรเลงเดี่ยวขลุ่ย ๑
ผู้ผลิต :
หจก. ว.มิวสิคซาวด์เทป
02-4662562,02-4652948
เพลงสร้อยสนตัด
ศิลปิน : สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์
อัลบั้ม :
ตันวรเชษฐ์ : ชุดบรรเลงเดี่ยวขลุ่ย ๒
ผู้ผลิต :
หจก. ว.มิวสิคซาวด์เทป
02-4662562,02-4652948
เพลงลมพัดชายเขา
ศิลปิน : บุญช่วย โสวัตร
อัลบั้ม :
เขมรโพธิสัตว์ : เดี่ยวขลุ่ย
ผู้ผลิต :
BP

เพลงคลื่นกระทบฝั่ง

เพลงบังใบ

เพลงนางครวญ

ศิลปิน : ูปี๊บ คงลายทอง
อัลบั้ม :
เป่าไม้ไผ่ : ชุดเสียงของแผ่นดิน
ผู้ผลิต :
แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์
เพลงลมพัดชายเขา
ศิลปิน : จำเนียร ศรีไทยพันธ์
อัลบั้ม :
เย็นลมไม้ไผ่ : ชุดเสียงของแผ่นดิน
ผู้ผลิต :
แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์

เพลงมู่ลง

เพลงสร้อยมยุรา

เพลงสาริกาแก้ว

ศิลปิน : นิธิ ศรีสว่าง (เรียบเรียงทำนอง)
อัลบั้ม :
ชมแสงทอง : สะบัดไม้บนสายเสียง #๔
ผู้ผลิต :
บริษัท แฮนด์แอ็คมี่ ซัพพลายส์ จำกัด

เพลงชมแสงทอง

ศิลปิน : ชัยภัค ภัทรจินดา
อัลบั้ม :
ขิมคำนึง
ผู้ผลิต :
ร้านน้องท่าพระจันทร์

เพลงลาวดวงเดือน (ลีลา ๒)

เพลงนางครวญ

ศิลปิน : ธีระ ภู่มณี
อัลบั้ม :
สุรินทราหู ๓ ชั้น : ชุดเดี่ยวซอด้วงชุดที่ ๓
ผู้ผลิต :
เสริมวิทย์ บิซเน็ส
02-2412423,02-6692674,02-2415341
เพลงแขกมอญบางขุนพรหม
ศิลปิน : รวมศิลปิน
อัลบั้ม :
เพลงครูคู่สมัย ครูหลวงประดิษฐไพเราะ
ผู้ผลิต : บริษัท แฮนด์แอ็คมี่ ซัพพลายส์ จำกัด
เพลงเขมรเลียบพระนคร
ศิลปิน : สุวรรณี ชูเสน
อัลบั้ม :
สองสำเนียงเสียงสยาม
ผู้ผลิต :
บริษัท T2NA จำกัด

เพลงเพลงฟ้อนเงี้ยว

เพลงลาวดำเนินทราย

เพลงเขมรไทรโยค