สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง

เราคือทีมงานคนรุ่นใหม่กลุ่มเล็กๆ ที่มีความตั้งใจจะสนับสนุนให้มีการสืบสานดนตรีไทย อันเป็นมรดกที่มี เอกลักษณ์โดดเด่นของชาติไว้ให้ยืนยาวถึงรุ่นลูกหลานต่อไป โดยขอเป็นส่วนผลักดันเล็กๆ เท่าทีจะเป็น ประโยชน์ต่อสังคม เฉกเช่นการผลิตสื่อเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจ รวมถึงผู้อาวุโสที่อยากเล่นดนตรีไทยได้ ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนด้วยตนเองจนสามารถบรรเลงได้จริง

หากท่านมีความประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอใดเกี่ยวกับเว็บหรือสินค้าของเรา สามารถแจ้งความต้องการของท่านได้ในหน้านี้โดยตรง เพื่อทางเราจะรับไว้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ต่อไป
ขอขอบคุณ

หัวข้อเรื่อง :
ข้อความ :
อีเมล์ของท่าน :
 

ติดต่อโดยตรง : sarnthai@gmail.com
โทร. 085-3582408