สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
คลิปคาราโอเกะเพลงฮิต ไม่ได้ผลิตเพื่อการจำหน่าย
แต่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่กำลังฝึกเล่นดนตรีไทย
ได้ใช้ศึกษาวิธีการอ่านจังหวะโน้ตให้เข้าใจถูกต้องได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดยจะดำเนินการจัดทำคลิปเพลงอื่นอันเป็นที่นิยมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ
..โปรดติดตามผลงานลำดับต่อๆไป..
  คลิปคาราโอเกะนี้จัดทำจากซีดีเพลงที่จำหน่ายจริง หากต้องการฉบับเต็ม
ทั้งซีดีเพลงไว้ฟังและหนังสือโน้ตขิมไว้ดู สามารถสั่งซื้อได้ทางหน้า "โน้ตขิม" (คลิก)

เพลงสร้อยสนตัด - ขิมคาราโอเกะ

โน้ตขิมคาราโอเกะเพลงสร้อยสนตัด ๒ ชั้น
(ท่อนกลับต้น)

จากซีดีฟังเพลินชุด "ร้อยเรียงเสียงขิม ๓"
http://www.sarnthai.com/cd/cd05.php

เพลงแต่ปางก่อน - ขิมคาราโอเกะ

เพลงจากละครดังในอดีตเรื่อง "แต่ปางก่อน"
เรียบเรียงเป็นเพลงบรรเลงขิม

จากซีดีฟังเพลินชุด "ร้อยเรียงเสียงขิม ๓"
http://www.sarnthai.com/cd/cd05.php

เพลงคำหวาน - ซออู้คาราโอเกะ

เพลงเอกในภาพยนตร์เรื่อง "โหมโรง"
มีเนื้อเพลงรวมทั้งหมด ๘ บรรทัด

จากซีดีฟังเพลินชุด "คำหวาน"
http://www.sarnthai.com/cd/cd29.php

เพลงลาวเสียงเทียน - ขิมคาราโอเกะ

โน้ตขิมคาราโอเกะเพลงลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้น
จัดทำโดยแบ่งแสดงเป็นท่อนๆ รวมทั้งหมด ๔ ท่อนตามเนื้อเพลง

จากซีดีฟังเพลินชุด "ร้อยเรียงเสียงขิม ๑"
http://www.sarnthai.com/cd/cd10.php

เพลงลาวสวยรวย - ขิมคาราโอเกะ

โน้ตขิมคาราโอเกะเพลงลาวสวยรวย ๒ ชั้น
แบ่งแสดงเป็นท่อนๆ มีทั้งหมด ๒ ท่อนตามเนื้อเพลง

จากซีดีฟังเพลินชุด "ร้อยเรียงเสียงขิม ๑"
http://www.sarnthai.com/cd/cd10.php

เพลงค้างคาวกินกล้วย - ขิมคาราโอเกะ

โน้ตขิมคาราโอเกะเพลงค้างคาวกินกล้วย ๒ ชั้น
แสดงทั้งหมด ๓ ท่อนตามเนื้อเพลง

จากซีดีฟังเพลินชุด "ร้อยเรียงเสียงขิม ๔"
http://www.sarnthai.com/cd/cd22.php