สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
ซออู้ :

ซออู้ไม้ชิงชัน

ซออู้ไม้ชิงชัน/พยุง-ประกอบไม้พุด

รายละเอียด :

ลักษณะเด่น :
เงื่อนไข :


ราคา :
ทวนและคันซอทำจากไม้ชิงชัน
กระโหลกซอทำจากมะพร้าวแกะลาย
เหมาะสำหรับเป็นชุดเริ่มต้นที่ได้มาตรฐาน
แถมกระเป๋าซออู้มูลค่า 200 บาท

3,900.- บาท
รายละเอียด :

ลักษณะเด่น :
เงื่อนไข :


ราคา :
ทวนซอทำจากไม้ชิงชันและไม้พยุง
ประดับแซมด้วยไม้พุด ให้ความสวยงามสง่ายิ่งขึ้น
กระโหลกซอ*แกะลายอย่างละเอียด งดงามมาก
แถมกระเป๋าซออู้อย่างดี มูลค่า 300 บาท

17,000.- บาท
ซออู้ไม้ชิงชัน
ซออู้ไม้ชิงชัน
ซออู้ไม้ชิงชัน

ซออู้ไม้ชิงชัน/พยุง-ประกอบไม้พุด
ซออู้ไม้ชิงชัน/พยุง-ประกอบไม้พุด
ซออู้ไม้ชิงชัน/พยุง-ประกอบไม้พุด
ซออู้ไม้ชิงชัน/พยุง-ประกอบไม้พุด

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

<< หน้ารายการรวม   / ขิมผีเสื้อ / ขิมคางหมูระนาด / จะเข้ซอด้วง / ซออู้ / ขลุ่ย