สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
ระนาด :

ระนาดเอก

รายละเอียด :
ลักษณะเด่น :
เงื่อนไข :ราคา :
ตัวรางระนาดทำจากไม้ขนุน ผืนระนาดเป็นไม้ชิงชัน ลายไม้สวยงาม
ให้คุณภาพเสียงกังวานใส ไพเราะมาก
จำหน่ายพร้อมไม้ตี 1 คู่

18,500.- บาท
ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน
ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน
ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน
ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน
ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน
ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

<< หน้ารายการรวม   / ขิมผีเสื้อ / ขิมคางหมูระนาด / จะเข้ซอด้วง / ซออู้ / ขลุ่ย