สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
ขิมผีเสื้อ
ขิมคางหมู
ระนาด
ซอ
ขิมคางหมู
ขิมคางหมูไม้สัก
ขิม 9 หย่อง
ขิม 11 หย่อง
ขลุ่ย
ขิมคางหมู
ขิมคางหมูไม้สัก

: ร้านสาขาที่จำหน่าย :

ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
ชั้นใต้ดินตรงข้ามร้าน OISHI
Tel.089-8324388