สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
ซีดีเพลงไทยเดิม รายชื่อแผ่นหน้า 1 < 2 < 3
เพลงบรรเลง-เหนือ/อีสาน

รหัสสินค้า : CD41
ชื่ออัลบั้ม : ลำนำแห่งภูผา
ศิลปิน : คำหล้า ธัญยพร
ประเภท : บรรเลงเพลงล้านนา
ราคา : 259 235.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD42
ชื่ออัลบั้ม : เพลงพิณเปี๊ยะ
ศิลปิน : คำหล้า ธัญยพร
ประเภท : ขับร้องเพลงล้านนา
ราคา : 259 235.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD13
ชื่ออัลบั้ม : คีตาล้านนา
ศิลปิน : คำหล้า ธัญยพร
ประเภท : บรรเลงเพลงล้านนา
ราคา : 259 235.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD36
ชื่ออัลบั้ม : ราชพฤกษ์ล้านนา
ศิลปิน :
ประเภท : บรรเลงเพลงล้านนา
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD37
ชื่ออัลบั้ม : สืบสานตำนานล้านนา
ศิลปิน :
ประเภท : บรรเลงเพลงล้านนา
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD19
ชื่ออัลบั้ม : เซิ้งสาวภูไท
ศิลปิน : คณะหนุ่มสาวกาฬสินธุ์
ประเภท : บรรเลงเพลงรำเซิ้ง
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD20
ชื่ออัลบั้ม : เพลินใจไทย-ลาว ๑
ศิลปิน : คณะหนุ่มสาวกาฬสินธุ์
ประเภท : บรรเลงเพลงอีสาน
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD38
ชื่ออัลบั้ม : เพลินใจไทย-ลาว ๒
ศิลปิน : คณะหนุ่มสาวกาฬสินธุ์
ประเภท : บรรเลงเพลงอีสาน
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD15
ชื่ออัลบั้ม : อมตะโปงลาง ๑
ศิลปิน : คณะหนุ่มสาวกาฬสินธุ์
ประเภท : บรรเลงโปงลาง
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD16
ชื่ออัลบั้ม : อมตะโปงลาง ๒
ศิลปิน : คณะหนุ่มสาวกาฬสินธุ์
ประเภท : บรรเลงโปงลาง
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD17
ชื่ออัลบั้ม : พิณเมดเล่ย์
ศิลปิน : คณะหนุ่มสาวกาฬสินธุ์
ประเภท : บรรเลงพิณอีสาน
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD20
ชื่ออัลบั้ม : พิณ แคน ซิ่ง
ศิลปิน : หนุ่มภูไท
ประเภท : บรรเลงพิณผสมแคน
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD39
ชื่ออัลบั้ม : อมตะแคนเมดเลย์
ศิลปิน :
ประเภท : บรรเลงเดี่ยวแคน
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]

รหัสสินค้า : CD40
ชื่ออัลบั้ม : กินข้าวปุ้น บุญพระเหวต
ศิลปิน :
ประเภท : บรรเลงเดี่ยวพิณ
ราคา : 199 189.- บาท
[ดูรายละเอียด]