สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง

รายชื่อแผ่นหน้า  1 > 2 > 3

ปีที่ผลิต: เม.ย. ๒๕๕๒
ผู้ผลิต: เอกพงศ์ อนุกูล

รหัสสินค้า : CD35
ราคา:
250 235.- บาท

 

ชื่ออัลบั้ม: สดใสในสายเสียงชุด ขิมมังกรหยก
ศิลปิน: ชัยภัค ภัทรจินดา เรียบเรียง

ประเภท : ดนตรีบรรเลงขิม ๔ ตัว
เครื่องดนตรี: ขิม ๔ ตัว
ความยาว:  6 เพลง

รายชื่อเพลง:

1.ลาวดวงดอกไม้ ๒ ชั้น

2.กระต่ายเต้น - ม้าวิ่ง

3.ยอเร เถา

4.มังกรหยก

5.อาหนู เถา (ทางเดี่ยว)

6.จีนเก็บบุปผา