สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง

รายชื่อแผ่นหน้า  1 > 2 > 3

ปีที่ผลิต: ๒๕๕๓
ผู้ผลิต: เอกพงศ์ อนุกูล

รหัสสินค้า : CD27
ราคา:
250 235.- บาท

 

ชื่ออัลบั้ม: ม่านมงคล
ศิลปิน: วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

ประเภท : บรรเลงเพลงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องดนตรี: ระนาดเอก-ทุ้ม ฆ้องวง ปี่ใน
ความยาว: 11 เพลง

รายชื่อเพลง:

1 ต้อยตลิ่ง

2 ลาวสวยรวย

3 แขกมอญบางขุนพรหม

4 มอญมอบเรือ

5 อาหนู 2 ชั้น

6 อัศวลีลา

7 ศรีนวล

8 ม่านมงคล

9 ญวณเคล้า

10 มอญอ้อยอิ่ง เถา

11 เต่ากินผักบุ้ง