สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง

รายชื่อแผ่นหน้า  1 > 2 > 3

ปีที่ผลิต: ๒๕๕๓
ผู้ผลิต: เอกพงศ์ อนุกูล

รหัสสินค้า : CD25
ราคา:
250 235.- บาท

 

ชื่ออัลบั้ม: เดี่ยวระนาดไม้แข็ง
ศิลปิน: น.ต..ดิเรก กล้าหาญ

ประเภท : บรรเลงเดี่ยวระนาด
เครื่องดนตรี: ระนาด
ความยาว: 15 เพลง

รายชื่อเพลง:

์1 ลาวดวงเดือน

2 ลาวกระทบไม้

3 ลาวดำเนินทราย

4 เขมรไทรโยค

5 มยุราภิรมย์

6 สร้อยลำปาง

7 ลาวครวญ

8 แขกต่อยหม้อ( เถา)

9 มอญรำดาบ

10 จีนขิมเล็ก

11 แขกหนัง

12 ต้นวรเชษฐ์

13 ลาวกระแต

14 เขมรพระประทุม

15 มุล่ง