สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
 


ฝึกตีขิม-2VCD

คลิกดูรูปขยาย

แผ่น VCD 2 แผ่น พร้อมชี้ทโน้ตเพลง
บรรจุในกล่องทรงสูง

รหัสสินค้า : BK05
ราคา:
290 200.- บาท

หมายเหตุ: *เนื้อหาใกล้เคียงกับชุด
"ฝึกตีขิม(หนังสือคู่มือ+VCD)"
แต่แบบฝึกหัดน้อยกว่าเล็กน้อย
โปรดดูสารบัญทั้ง 2 ชุดเปรียบเทียบกัน
(ควรเลือกซื้อเพียงชุดใดชุดหนึ่ง*)

 

คู่มือเรียนดนตรีฯ >> ฝึกเป่าขลุ่ย > ฝึกตีขิม > ฝึกสีซอด้วง > ฝึกสีซออู้ > ฝึกตีขิม-2VCD > โน้ตขิม

*ชุดดั้งเดิมพิเศษ! ปรับราคาเหลือเพียง 190.-*(ราคาปก 290.-)

อีกรูปแบบหนึ่งของสื่อการสอนขิม..วีซีดีแบบ มีเสียงบรรยายประกอบ
เหมาะสำหรับเปิดชมเป็นหมู่คณะ หรือสำหรับผู้นิยมเรียน+ฟังกับหน้าจอโดยตรง
ประกอบด้วยวีซีดี ๒ แผ่นบรรจุในกล่องซีดีทรงสูง
พร้อมแผ่นชี้ตคู่มือที่มีโน้ตเพลง ๑ แผ่น

 

สารบัญเนื้อหาในแผ่น (คลิกดูคลิปตัวอย่างได้ในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย *ดอกจัน)

แผ่นที่ ๑
เรื่องราวของขิม*
ส่วนประกอบขิม
วิธีการตีขิม
เสียงโน้ตขิม*
ตีไล่เสียง
ตีเก็บสลับมือ
ตีเก็บสลับโน้ต
ตีเสียงคู่แปด*
ตีกลุ่มโน้ต ๕ ตัว*
เรียนรู้โน้ต
ตีสะบัด*
ตีเพลงแขกบรเทศ
ตีกรอ
ตีกรอคู่เสียง*
ตีเพลงโยสลัม

แผ่นที่ ๒
เพลงลาวจ้อย*
เพลงทะยอยญวน*
เพลงเขมรพายเรือ
เพลงนางครวญ*
เพลงลาวดวงเดือน*