สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
 


ฝึกสีซออู้

คลิกดูรูปขยาย

หนังสือคู่มือจำหน่ายพร้อม
VCD 1 แผ่น

รหัสสินค้า : BK04
ราคา:
210 200.- บาท

 

คู่มือเรียนดนตรีฯ >> ฝึกเป่าขลุ่ย > ฝึกตีขิม > ฝึกสีซอด้วง > ฝึกสีซออู้ > ฝึกตีขิม-2VCD > โน้ตขิม


ด้วยแบบฝึกหัดที่คัดสรรมาอย่างดี โดยสอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกสีสายเปล่า
ฝึกสีไล่เสียง ไปจนถึงสีเป็นเพลง ตลอดจนเทคนิคการสีซออู้ที่สำคัญ
คือ ประ พรม สะบัด และฝึึกสีบทเพลงจริงสำเนียงภาษาหลากหลาย
ทั้ง แขก มอญ ลาว ฯลฯ ในแบบ "คาราโอเกะ" ร่วม ๙ เพลง
โดยแบ่งฝึกหัด อย่างละเอียดทีละ ๔ ห้องก่อนทุกเพลง

คลิกดูรูปขยาย

สารบัญ(คลิกดูคลิปตัวอย่างได้ในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ดอกจัน)

แบบฝึกหัดขั้นต้น
ฝึกสีสายเปล่า
ฝึกสีไล่เสียง
ฝึกสีเพลงต้นเพลงฉิ่ง
ฝึกสีเพลงลาวครวญ*
ฝึกสีลักคันชัก
ฝึกสีเพลงแขกกะเร็ง

แบบฝึกหัดเทคนิค
ประ*
พรม
สะบัด

เพลงฝึกหัด
เพลงฟ้อนเงี้ยว
เพลงลาวจ้อย*
เพลงคลื่นกระทบฝั่ง
เพลงลาวสวยรวย*
เพลงมอญมอบเรือ*
เพลงลาวดำเนินทราย*