สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
 


ฝึกสีซอด้วง

หนังสือคู่มือจำหน่ายพร้อม
VCD 1 แผ่น

รหัสสินค้า : BK03
ราคา:
210 200.- บาท

 

คู่มือเรียนดนตรีฯ >> ฝึกเป่าขลุ่ย > ฝึกตีขิม > ฝึกสีซอด้วง > ฝึกสีซออู้ > ฝึกตีขิม-2VCD > โน้ตขิม


แน่นด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่ออกแบบจากประสบการณ์การสอนจริง
มีภาพวิดีโอแสดงประกอบทุกแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจง่าย
สามารถฝึกสีตามได้อย่างถูกต้อง ได้ผลแน่นอน
สอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ฝึกสีสายเปล่าจนถึงสีเป็นเพลงได้
ตลอดจนเทคนิค การสีที่สำคัญคือ ประ พรม สะบัด
รวมถึงฝึกสีบทเพลงจริงอย่างละเอียดแบบ "คาราโอเกะ"

คลิกดูรูปขยาย

สารบัญ (คลิกดูคลิปตัวอย่างได้ในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ดอกจัน)

แบบฝึกหัดขั้นต้น
ฝึกสีสายเปล่า
ฝึกสีไล่เสียง
ฝึกสีเพลงแขกบรเทศฯ*
ฝึกสีเพลงแป๊ะ
ฝึกสีลักคันชัก*
ฝึกสีเพลงนกไทรบินข้ามทุ่ง

แบบฝึกหัดเทคนิค
ประ
พรม*
สะบัด

เพลงฝึกหัด
เพลงฟ้อนเงี้ยว*
เพลงลาวจ้อย
เพลงเขมรใต้*
เพลงสาริกาแ้ก้ว
เพลงคลื่นกระทบฝั่ง*
เพลงแขกเชิญเจ้า
เพลงลาวดำเนินทราย*