สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
 


ฝึกตีขิม

คลิกดูรูปขยาย

หนังสือคู่มือจำหน่ายพร้อม
VCD 1 แผ่น

รหัสสินค้า : BK02
ราคา:
210 200.- บาท

 

คู่มือเรียนดนตรีฯ >> ฝึกเป่าขลุ่ย > ฝึกตีขิม > ฝึกสีซอด้วง > ฝึกสีซออู้ > ฝึกตีขิม-2VCD > โน้ตขิม


ด้วยแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการตีขิมที่ถูกต้อง
สอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกตีทีละมือ ฝึกตีไล่เสียงสำเนียงลาว เขมร ญวน
จนถึงตีเป็นบทเพลง ด้วยเทคนิคการตีขิมที่สำคัญ คือ ตีเก็บ สะบัด สะเดาะ รัว กรอ
ฝึกตีบทเพลงจริงอย่างละเอียดทีละช่วงๆ ละ ๔ ห้อง
ก่อนสีจริงแบบ "คาราโอเกะ" ตลอดทั้งเพลง

คลิกดูรูปขยาย

สารบัญ (คลิกดูคลิปตัวอย่างได้ในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ดอกจัน)

แบบฝึกหัดขั้นต้น
ฝึกตีมือเดียว
ฝึกตีสลับมือ
ฝึกตีสลับโน้ตในแถว *
ฝึกตีเสียงคู่แปด*
ฝึกตีกลุ่มโน้ตหลัก*
ฝึกตีเพลงแขกบรเทศ

แบบฝึกหัดขั้นสูง
ตีสะบัด*
ตีสะเดาะ
ตีรัว กรอ
ฝึกตีเพลงสร้อยสนตัด*

เพลงฝึกหัด
เพลงโยสลัม
เพลงลาวจ้อย*
เพลงทยอยญวน
เพลงเขมรพายเรือ
เพลงนางครวญ
เพลงลาวดวงเดือน*