สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง
 

ฝึกเป่าขลุ่ย

คลิกดูรูปขยาย

หนังสือคู่มือจำหน่ายพร้อม
VCD 1 แผ่น

รหัสสินค้า : BK01
ราคา:
210 200.- บาท

คู่มือเรียนดนตรีฯ >> ฝึกเป่าขลุ่ย > ฝึกตีขิม > ฝึกสีซอด้วง > ฝึกสีซออู้ > ฝึกตีขิม-2VCD > โน้ตขิม

สอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงเป่าเป็นเพลงได้
เริ่มตั้งแต่วิธีเป่าเสียงโน้ตธรรมดา ด้วย"ลมตอด" จนถึงการใช้เทคนิคขั้นสูง
ได้แก่ ควง ตีนิ้ว กระทบ สะบัด พรม ครั่น
จึงเหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างจริงจัง
สาธิตการเป่าเพลงอย่างละเอียดทีละช่วง ช่วงละ ๔ ห้อง
ก่อนเป่าจริงทั้งเพลงพร้อมโน้ตวิ่งแบบ "คาราโอเกะ"

คลิกดูรูปขยาย

สารบัญ (คลิกดูคลิปตัวอย่างได้ในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ดอกจัน)

แบบฝึกหัดขั้นต้น
ฝึกเป่ามือบน*
ฝึกเป่ามือล่าง
ฝึกเป่าเสียงลมบน
ฝึกเป่าไล่เสียงโน้ต*
ฝึกเป่าเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง *

แบบฝึกหัดขั้นสูง
ควง *
ตีนิ้ว
พรม *
กระทบ
สะบัด *
ครั่น

เพลงฝึกหัด
เพลงขึ้นพลับพลา *
เพลงสร้อยสนตัด *
เพลงบังใบ
เพลงคลื่นกระทบฝั่ง *
เพลงลมพัดชายเขา
เพลงลาวดวงเดือน